A A A

Ghiduri pentru justițiabili

REGULAMENTE CSM

 1. - INSTRUCȚIUNEA cu privire la activitatea de evidență și documentare procesuală în judecătorii și curți de apel
 2. HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Ghidului privind relația dintre sistemul judecătoresc din Republica Moldova și mass-media
 3. REGULAMENTUL cu privire la serviciul de informare publică şi relaţiile cu mass-media
 4. REGULAMENTUL - Cadru cu privire la organizarea și funcționarea secretariatului judecătoriilor și curților de apel
 5. REGULAMENTUL cu privire la volumul, metodele, temeiurile şi procedura de verificare a activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei
 6. - REGULAMENTUL cu privire la modul de constituire a completelor și schimbarea membrilor acestora
 7. - REGULAMENTUL cu privre la modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătoreștI
 8. - REGULAMENTUL privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată
 9. - REGULAMENTUL privind modul de publicare a hotărârilor pe portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web  a Curții Supreme de Justiție
 10. - REGULAMENTUL privind organizarea activității Colegiului de evaluare a performanețlor judecătorilor
 11. REGULAMENTUL cu privire la criteriile, indicatorii şi procedura de evaluare a performanţelor judecătorilor
 12. REGULAMENTUL privind organizarea activităţii Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor
 13. REGULAMENT cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor
 14. REGULAMENT cu privire la funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor
 15. HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti
 16. REGULAMENT privind criteriile şi procedura transferului judecătorilor în cazul redistribuirii posturilor de judecător, reorganizării sau dizolvării instanţei judecătoreşti
 17.  - REGULAMENTUL privind procedura și condițiile de numire a judecătorilor de instrucție
 18. - REGULAMENTUL cu privire la conferirea gradelor de calificare judecătorilor
 19. - REGULAMENTUL privind criteriile de stabilire a numărului de judecători în instanțele judecătorești
 20. - CODUL de etică și conduită profesională a judecătorului