A A A

Prezentare instanță

    În vederea asigurării calității actului de justiție, a eficienței sistemului judecătoresc, a distribuției echitabile a sarcinilor între instanțele judecătorești, a utilizării eficiente a fondurilor publice, precum și în vederea creării premiselor pentru specializarea judecătorilor, Parlamentul RM a adoptat Legea nr.76 din 21.04.2016  cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești. Prin urmare, judecătoriile Basarabeasca și Leova au fuzionat prin contopire cu Judecătoria Cimișlia, formând Judecătoria Cimișlia. Drepturile și obligațiile judecătoriilor fuzionate au fost transmise judecătoriei nou-create, conform prevederilor Codului civil al Republicii Moldova. Judecătoriile nou-create, conform art. 1 alin. (1), și-au început activitatea din 1 ianuarie 2017.  Până la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, judecătoria nou-creată  are două sedii, sediul central or.Cimișlia și sediul Leova. Judecătoria Cimișlia nou-creată are în circumscripția sa 89 de localități și face parte din circumscripția Curții de Apel Comrat.

    Președintele, vicepreședintele și șeful secretariatului judecătoriei  activează în sediul central. Fiecare sediu al judecătoriei, cu excepția sediului central, este administrat de către un administrator al clădirii, desemnat de președintele judecătoriei. Configurarea Programului integrat de gestionare a dosarelor privind repartizarea dosarelor în instanțele judecătorești s-a realizat în funcție de unificarea sediilor judecătoriilor nou-create. După modificarea statelor de personal, numărul unităților de personal din secretariatele judecătoriilor s-au modificat în funcție de necesitate, pe măsura reorganizării instanţelor judecătoreşti şi creării condiţiilor necesare pentru funcționarea acestora. Astfel, conform schemei de încadrare pentru anul 2022, a fost aprobat un număr 70,5 unități, dintre care 10 sunt judecători.  

     Organigrama instanței judecătorești este compusă din: corpul magistraților, secretariatul instanței și  serviciul administrativ.

    Obiectivul general al Strategiei  de reformă a justiţiei este edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi  responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.

     În scopul implementării strategiei, pentru a permite cetăţenilor să-şi creeze o evaluare adecvată a eficienţei activităţii judecătoriei Cimișlia, întru edificarea unui sector al justiţiei  responsabil faţă de societate, care să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie. 
Comparând datele statistice întocmite la nivelul instanţei în anii precedenţi cu cele actuale, se remarcă o creştere anuală constantă a numărului de cereri de chemare în judecată cu soluţionarea cărora este învestită Judecătoria Cimişlia ponderea fiind reprezentată de cererile civile.
     Asupra activităţii instanţei se reflectă pozitiv existenţa unui climat de muncă profesionist, având la bază relaţii interumane de încredere şi respect reciproc, buna comunicare între judecători şi personalul auxiliar de specialitate, eforturile conjugate şi atenţia deosebită acordată pregătirii şedinţelor de judecată şi respectării drepturilor procesuale ale părţilor.
     Întreaga activitate a personalului Judecătoriei Cimişlia se desfăşoară în acord cu principiile Legii nr. 514 privind organizarea judecătorească şi potrivit dispoziţiilor Regulamentului de ordine internă al instanţei judecătoreşti.

     Judecătoria Cimișlia este deschisă pentru conlucrare reciprocă și Vă comunică că puteți beneficia de informație accesibilă și necesară, plasată pe pagina oficială WEB a Judecătoriei Cimișlia.


     Programul de lucru în instanţă este de luni-vineri, de la orele 08:00-17:00, cu pauza de masă de la 12:00-13:00.