A A A

Prezentare instanță

     Judecătoria Cimişlia este amplasată în oraşul Cimişlia, str. Constantin Stamati,1; avînd în jurisdicţia sa 39 de localităţi indicate în anexa nr.2 la Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.
Clădirea Judecătoriei Cimişlia a fost construită în anul 1979, fiind proiectată iniţial anume în acest scop. În anul 2012 a fost renovat etajul doi; faţada judecătoriei şi pavat teritoriul în jurul instanţei. În 2014 au fost renovate birourile de la parter şi reparat subsolul clădirii.
    În anul 2012, la Judecătoria Cimişlia era utilizată versiunea 2 a PIGD. În anul 2015, angajaţii instanţei de judecată utilizează versiunea 4 a PIGD. În acelaşi timp, comparativ cu anul 2012, cînd erau înregistrate audio doar şedinţele de judecată care aveau loc în cele două săli de şedinţă în care era instalat echimamentul de înregistare audio, în anul 2015, la Judecătoria Cimişlia toate şedinţele de judecată sunt înregistrate audio, în cele 4 săli de şedinţă plus în camera de audiere în condiţii speciale a minorilor.
     În cadrul Judecătoriei Cimişlia activează 4 judecători. Numărul de angajaţi este de 29 persoane, funcţionari publici şi funcţionari tehnici. În statele de personal figurează un specialist coordonator pentru relaţiile cu publicul şi mass-media.
     În instanţă există panouri informaţionale pentru public, iar pe uşile birourilor sunt semne clare cu numele judecătorilor şi avertismentul precum că accesul în birourile judecătorilor este interzis.
Comparând datele statistice întocmite la nivelul instanţei în anii precedenţi cu cele actuale, se remarcă o creştere anuală constantă a numărului de cereri de chemare în judecată cu soluţionarea cărora este învestită Judecătoria Cimişlia ponderea fiind reprezentată de cererile civile.
     Asupra activităţii instanţei se reflectă pozitiv existenţa unui climat de muncă profesionist, având la bază relaţii interumane de încredere şi respect reciproc, buna comunicare între judecători şi personalul auxiliar de specialitate, eforturile conjugate şi atenţia deosebită acordată pregătirii şedinţelor de judecată şi respectării drepturilor procesuale ale părţilor.
     Întreaga activitate a personalului Judecătoriei Cimişlia se desfăşoară în acord cu principiile Legii nr. 514 privind organizarea judecătorească şi potrivit dispoziţiilor Regulamentului de ordine internă al instanţei judecătoreşti.
     Programul de lucru în instanţă este de luni-vineri de la orele 08:00-17:00, cu pauza de masă de la 12:00-13:00.