A A A

Taxa de Stat

Rechizitele bancare pentru achitarea taxei de stat pentru examinarea cauzelor în Judecătoria Cimişlia (pentru toate sediile):

 

Taxa de Stat

 Beneficiar: Ministerul Finanţelor

Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000

Codul fiscal: 1006601000037

Prestatorul Beneficiar:  Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

 

 

Amenzi administrative şi penale

Beneficiar: Ministerul Finanţelor

Codul IBAN: MD35TRGAAA14342029010000

Codul fiscal: 1006601000037

Prestatorul Beneficiar:  Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

 

Taxe pentru eliberarea copiilor de pe înregistrarea audio şi/sau video a ședințelor de judecată pe suport CD şi a fotocopiilor de pe materialele dosarului
(costul unui CD cu înregistrarea audio a unei ședințe de judecată - 20 lei,

a fotocopiilor de pe materialele dosarului -0,50 lei/ pagină,

conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.241 din 06.03.2006)

Codul IBAN: MD04TRPAAA142310A01209AA

TREZMD2X  Cont:33114001

Codul fiscal: 1007601000610     Judecătoria Cimişlia

 

 

Taxe pentru audierea martorilor pe cauzele civile

 Conform Hotărîrii Guvernului nr.270 din 15.03.2006(Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție a RM nr.25 din 28.06.2004 cu ulterioarele modificări din 24.12.2012- partea care solicită citarea unei personae în calitate de martor urmează să achite 1,8 unităţi convenţionale pentru fiecare martor citat din altă localitate și 0,5 unităţi convenţionale pentru fiecare martor citat din localitatea respectivă (unitatea convențională este egală cu 50 lei)). Astfel se va achita:

   -25 lei (pentru martorii din localitate)                  

   -90 lei (pentru martorii din afara localității)       

Codul IBAN: MD04TRPAAA142310A01209AA

TREZMD2X  Cont:33114001

Codul fiscal: 1007601000610     Judecătoria Cimişlia