A A A

Ședința Grupului de lucru pentru extinderea utilizării sistemului de videoconferință în instanțele de judecată

16 Noiembrie 2023 | 32

         La 15 noiembrie 2023 a avut loc ședința Grupului de lucru pentru extinderea utilizării videoconferinței în instanțele judecătorești, la care a participat și vicepreședintele Judecătoriei Cimișlia, doamna Sofia ARAMĂ. Scopul primei ședințe a fost de a pune în discuție cadrul legislativ și normativ referitor la videoconferințele, efectele modificărilor recente la Codul de Procedură Penală, constatările și recomandările-cheie din raportul de evaluare a experienței de aplicare a videoconferinței de către judecătoriile model-pilot (Bălți, Ungheni și Edineț).

         În cadrul evenimentului au fost enunțate mai multe provocări și soluții în procesul de utilizare a sistemelor de videoconferință, au fost menționate creșterea ședințelor online, necesitatea extinderii pilotării sistemului e-dosar, insuficiența echipamentelor IT (noi și/sau performante), echiparea sălilor din instanțele judecătorești naționale și din instituțiile penitenciare, îmbunătățirea comunicării cu instituțiile care asigură securitatea transferului de date. De asemenea, participanții s-au pronunțat asupra provocărilor audierii participanților la proces care se află în afara țării, oportunității audierii participanților în cadrul autorităților publice.

        În final, participanții au concluzionat despre necesitatea extinderii aplicării sistemului de videoconferință în cadrul ședințelor de judecată, elaborarea unui cadru normativ pentru desfășurarea ședințelor de judecată la distanță, analiza datelor despre utilizarea ședințelor online de către instanțele judecătorești și auditarea echipamentului existent și necesar pentru desfășurarea ședințelor cu utilizarea echipamentului pentru videoconferință.