A A A

DATELE DE CONTACT A JUDECĂTORIEI CIMIȘLIA

       SEDIUL CENTRAL

       or. Cimișlia str. Constantin Stamati, 1

       http://jcm@justice.md

 

1.

    Șef al secretariatului Judecătoriei Cimișlia

    sergiu.craciunel@justice.md

        Tel. 067104108

2.

    Secția evidență și documentare procesuală (cancelaria)

    ecaterina.oboroceanu@justice.md

Tel/fax 0241 22364

Tel. 067104185

3.

    Serviciul resurse umane

    natalia.miculici@justice.md

Tel. 067104391

4.

    Serviciul financiar-economic

    oxana.graur@justice.md

Tel. 0241 21091

Tel. 067104288

5.

Serviciul generalizare, sistematizare, monitarizare a practicii judiciare și relații publice

    lilia.balaban@justice.md

Tel.0241 22023
6.

     Serviciul arhivă

    

Tel.067104304
7.      Serviciul interpreți și traducători

Tel.0241 21039

Tel.067104344

        SEDIUL LEOVA

        or. Leova, str. Unirii, 32

        jlv@justice.md

1.

    Secția evidență și documentare procesuală (cancelaria)

    jlv@justice.md

Tel/fax 0263 24228

Tel. 0263 22792

Tel. 067104057

 

 

Lista numerelor de contact a completelor  judecătoria Cimișlia sediul Central

Nr. Judecător Asistent judiciar, e-mail, nr.tel. Grefier, e-mail Nr.telefon
1. Aramă Sofia

Căinăreanu Cristian

cristian.cainareanu@justice.md

241-2-42-11

Gaidanov Melisa

melisa.gaidanov@justice.md

   241-2-10-39

  067104229

  067104262

2. Ganganu Maria

Sarî Vera

vera.sari@justice.md

241-2-42-11

Pucaliov Corina

corina.pucaliov@justice.md

 

 241-2-10-90

 067104041

3. Carapirea Veronica

Renița Maria

maria.renita@justice.md

 

Mutu Olesea

olesea.mutu@justice.md

241-2-23-86

067104048

4. Potlog Victor

Vacarciuc Elena

elena.vacarciuc@justice.md

241-2-42-11

Bozu Tatiana

tatiana.bozu@justice.md

241-2-10-90

067104088

5. Cherdivara Dumitru

Oboroceanu Tatiana

tatiana.oboroceanu@justice.md

241-2-42-11

Moraru Virginia

virginia.moraru@justice.md

 

241-2-24-86

067104120

6. Volcovschi Ion

Ganganu Vasile

vasile.ganganu@justice.md

241-2-42-11

Morari Elena

elena.morari@justice.md

 

241-2-11-75

067104266

 

Lista numerelor de contact a completelor  judecătoriei Cimișlia sediul Leova

Nr. Judecător Asistent Judiciar,  e-mail Grefier, e-mail Nr.telefon
1. Negru Vladislav

Constantinescu Lilia

lilia.constantinescu@justice.md

Carabet Natalia

natalia.carabet@justice.md

263-2-25-56

067104061

2. Gurițanu Silvia

Dobrea Sergiu

sergiu.dobrea@justice.md

Vacarciuc Cristina

cristina.vacarciuc@justice.md

263-2-30-97

067104087

3.

Brînza Andrei

Bodișteanu Liudmila

liudmila.bodisteanu@justice.md

 

263-2-42-58

067104273

 

Programul de lucru a Judecătoriei Cimișlia

Luni - Vineri de la 08:00 pînă la 17:00
Pauza de la 12:00 pînă la 13:00

 

Audiența cetățenilor

Președintele/Vicepreședintele  instanței  16:00 - 17:00  Vineri

Audiența cetățenilor de către președintele instanței se efectuează referitor la problemele ce țin de activitatea Judecătoriei Cimişlia, cu excepția chestiunilor privind legalitatea și temeinicia hotărîrilor judecătorești ce urmează a fi adoptate sau au fost pronunțate de către instanță în cauze concrete.

 

Address: 
MD-4101 or. Cimișlia str. C. Stamati, 1
Email: 
jcm@justice.md
Phone: 
tel/fax (373) 241 2-23-64