A A A

DATELE DE CONTACT A JUDECĂTORIEI CIMIȘLIA

       SEDIUL CENTRAL

       or. Cimișlia str. Constantin Stamati, 1

       http://jcm@justice.md

 

1.

    Șef al secretariatului 

    natalia.miculici@justice.md

     Tel. 079176007

2.

    Secția evidență și documentare procesuală (cancelaria)

    ecaterina.oboroceanu@justice.md

Tel/fax 0241 22364

Tel. 067104185

3.

    Serviciul resurse umane

   galina.savca@justice.md

Tel. 067104459

4.

    Serviciul financiar-economic

    silvia.bancov@justice.md

Tel. 067104288

5.

Serviciul generalizare, sistematizare, monitarizare a practicii judiciare și relații publice

    lilia.balaban@justice.md

Tel.024122023

Tel.067104391

6.

     Serviciul arhivă

    larisa.ciubotaru@justice.md 

Tel.067104304
7.

     Serviciul interpreți și traducători

     virginia.berdian@justice.md

Tel.067104344

        SEDIUL LEOVA

        or. Leova, str. Unirii, 32

        jlv@justice.md

1.

    Secția evidență și documentare procesuală (cancelaria)

    jlv@justice.md

Tel/fax 0263 24228

Tel. 0263 22792

Tel. 067104057

 

 

Lista numerelor de contact a completelor  judecătoria Cimișlia sediul Central

Nr. Judecător Asistent judiciar, e-mail, nr.tel. Grefier, e-mail Nr.telefon
1. Aramă Sofia

Caldare Vitalie

vitalie.caldare@justice.md

Rusu Stela

stela.rusu@justice.md

  067104229

 

2. Ciorba Alexandru

Căinăreanu Cristian

cristian.cainareanu@justice.md

Strogoteanu Maia

maia.strogoteanu@justice.md

  067104041

3. Carapirea Veronica

Renița Maria

maria.renita@justice.md

Damaschin Alexandra

alexandra.damaschin@justice.md

 241-2-23-86

 067104048

4. Volcovschi Ion

Moraru Virginia

virginia.moraru@justice.md

Morari Elena

elena.morari@justice.md

241-2-11-75

 067104266

5. Cherdivara Dumitru

Skripțov Vera

vera.skriptov@justice.md

Brînza Laura

laura.brinza@justice.md

 241-2-24-86

 067104120

 067104262

6 Brînza Andrei  

Ciocîrlan Carolina

carolina.ciocirlan@justice.md

067104229

 

Lista numerelor de contact a completelor  judecătoriei Cimișlia sediul Leova

Nr. Judecător Asistent Judiciar,  e-mail Grefier, e-mail Nr.telefon
1.

Negru Vladislav

Atenție!

Judecătorul examinează dosarele

aflate în procedură, până la

transferul la Judecătoria Chișinău

prin hot. CSM nr. 451/28 din 11.10.2023.

Constantinescu Lilia

lilia.constantinescu@justice.md

Carabet Natalia

natalia.carabet@justice.md

 263-2-25-56

 067104061

2. Gurițanu Silvia

Dobrea Sergiu

sergiu.dobrea@justice.md

 

 263-2-30-97

 067104087

3.

Brînza Andrei

Atenție!

Judecătorul examinează dosarele

aflate în procedură, până la

transferul în sediul central al

Judecătoriei Cimișlia.

Bodișteanu Liudmila

liudmila.bodisteanu@justice.md

Abuzan Marina

marina.abuzan@justice.md

 263-2-42-58

 067104273

 

Programul de lucru a Judecătoriei Cimișlia

Luni - Vineri de la 08:00 pînă la 17:00
Pauza de la 12:00 pînă la 13:00

 

Audiența cetățenilor

Președintele/Vicepreședintele  instanței  16:00 - 17:00  Vineri

Audiența cetățenilor de către președintele instanței se efectuează referitor la problemele ce țin de activitatea Judecătoriei Cimişlia, cu excepția chestiunilor privind legalitatea și temeinicia hotărârilor judecătorești ce urmează a fi adoptate sau au fost pronunțate de către instanță în cauze concrete.

 

Address: 
MD-4101 or. Cimișlia str. C. Stamati, 1
Email: 
jcm@justice.md
Phone: 
tel/fax (373) 241 2-23-64 / 0(241)2-20-23