A A A

Dispoziția nr. 1 din 08.02.2021

08 Februarie 2021 | 107

DISPOZIŢIE  nr. 1

din 08 februarie 2021

cu privire la regimul special de activitate al Judecătoriei Cimişlia sediul Central (or.Cimişlia)

(r-1 Cimişlia or.Cimişlia str.C. Stamati nr.l)

Instituit în vederea prevenirii răspândirii infecţiei respiratorii cauzate de virusul

COVIDE-19

            În conformitate cu pct. 1 al Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr.42 din 13 ianuarie 2021, a fost prelungită pînă la data de 15 februarie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, stare de urgenţă în sănătate publică, declarată prin Hotărţrea nr.35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional.

            Avînd în vedere că, la Judecătoria Cimişlia sediul Central (or.Cimişlia), pînă la 08 februarie 2021, au fost înregistrate şase cazuri confirmate de infectare cu virusul COVID -19, în scopul prevenirii răspândirii iminente a infecţiei respiratorii cauzate de virusul COV1D-19, în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul angajaţilor Judecătoriei Cimişlia sediul Central (or.Cimişlia), precum şi a justiţiabililor,

în temeiul art.161 lit.q), art.45 alin.(l) din Legea cu privire la organizarea judecătorească nr.514 din 06 iulie 1995,

 

dispun:

 

 1. Se instituie un regim special limitat de desfăşurare a şedinţelor de judecată în cadrul Judecătoriei Chişinău sediul Central (or.Cimişlia) după cum urmează:
 • Se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ autohton se judecă fără citarea părţilor, precum şi cauzele în care părţile au solicitat examinarea în lipsa lor;
 • Cauzele urgente, a căror amânare va fi în măsură să prejudicieze interesele justiţiei, dintre care acelea privind: aplicarea şi/sau prelungirea măsurilor procesuale de constrângere: aplicarea măsurilor de siguranţă şi a măsurilor de protecţie a victimelor şi a martorilor, cauzele a căror amânare ar pune în pericol obţinerea probelor sau identificarea acuzatului; cauzele în care sunt persoane arestate; precum şi alte cauze apreciate ca atare de către judecător/instanţa de judecată;
 • Cauzele ajunse la faza de deliberare, adoptare şi pronunţarea hotărârii.
 1. Pentru toate celelalte tipuri de cauze, care nu se regăsesc la pct.l al prezentei Dispoziţii, judecătorul/completul va proceda la preschimbarea, din oficiu, a termenelor de judecată, prin amânarea şedinţelor, cu înştiinţarea obligatorie a participanţilor despre măsurile operate (informaţii care pot fi consultate inclusiv pe portalul naţional al instanţelor de judecată https://www.instante.justice.md/, cât şi, nemijlocit, pe pagina web a Judecătoriei Cimişlia https://jcm.instanţe.justice.md/).
 2. Accesul tuturor persoanelor în secţiile care au program de lucru cu publicul se restricţionează în aşa fel încât depunerea cererilor şi eliberarea actelor solicitate se va efectua prin adresa de email şi/ori adresa poştală a sediului instanţei.
 3. Accesul justiţiabililor în incinta sediului Central (or.Cimişlia) al Judecătoriei Cimişlia se va permite doar cu înregistrarea datelor de identificare a acestora şi doar în bază de citaţie pentru ziua respectivă, aspect ce urmează a fi verificat obligatoriu de către serviciul de pază.
 4. Depunerea înscrisurilor în dosar urmează a fi efectuată exclusiv prin mijloace alternative, precum sunt: poşta electronică a sediului (icm@iustice.md). adresa poştală a sediului respectiv al instanţei de judecată (r-1 Cimişlia or.Cimişlia str.C. Stamati nr. 1).
 5. în cazul în care justiţiabilii care nu au acces la nici unul din mijloacele alternative indicate, nu au şedinţă programată în ziua curentă, însă vin în scopul sesizării instanţei de judecată la sediul acesteia, se va lua legătura cu serviciul de pază de la intrarea în sediul instanţei, iar acesta va sesiza administraţia instanţei în vederea luării unor măsuri corespunzătoare situaţiei.
 6. Judecătorii şi personalul auxiliar se vor prezenta la serviciu în regim normal de lucru (08:00­17:00 min., cu pauza de masă 12:00-13:00).
 7. în caz de constatare a simptomelor virusului COVID-19 la angajaţii Judecătoriei Cimişlia sediul Central, aceştia sunt obligaţi să informeze imediat, preferenţial prin utilizarea tehnologiilor de comunicaţii electronice, conducătorii ierarhic superiori şi administraţia instanţei judecătoreşti. Revenirea la serviciu a angajaţilor Judecătoriei Cimişlia sediul Central, se va efectua doar la prezentarea avizului medical corespunzător.
 8. Prezenta dispoziţie se pune în executare începând cu data de 08 februarie 2021, iar sistarea efectelor acesteia va fi determinată de evoluţia situaţiei epidemiologice din sediul Central al instanţei judecătoreşti.
 9. In rest, activitatea Judecătoriei Cimişlia sediul Central, va fi desfăşurată în concordanţă cu prevederile actelor normative şi regulamentelor interne relevante, în special cu respectarea prevederilor hotărârilor Comisie Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică post stare de urgenţă declanşată în legătură cu răspândirea virusului COVID - 19.
 10. Prezenta dispoziţie se afişează pe panoul informativ din sedipj Central al instanţei judecătoreşti şi. se publică pe pagina web al acesteia.
 1. Executarea prezentei dispoziţii se pune în sarcina administraţiei instanţei judecătoreşti.

 

 

Vicepreședinte al

Judecătoriei Cimișlia                                                                     Sofia Aramă