A A A

Dispoziția nr. 2 din 15.02.2021

15 Februarie 2021 | 111

 D I S P O Z I Ț I E

nr. 2

din 15 februarie 2021

cu privire la regimul de activitate al Judecătoriei Cimișlia sediul Central (or.Cimișlia)

 

În conformitate cu pct.1 al Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.42  din 13 ianuarie 2021, a fost prelungită pînă la data de 15 februarie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, stare de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr.35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.

Pe parcursul desfășurării în regim special activității sediului Central al Judecătoriei Cimișlia, potențialului de infectare cu virusul COVID-19 a diminuat, fapt ce condiționează necesitatea de sistare a regimului special cu revenirea la regimul normal de activitate al acestui sediu al Judecătoriei Cimișlia.

În temeiul art.161 lit.q) , art.45 alin.(1) din Legea cu privire la organizarea judecătorească nr.514 din 06 iulie 1995,

d i s p u n:

  1. Se abrogă Dispoziția vicepreședintelui Judecătoriei Cimișlia nr.1 din 08.02.2021 cu privire la regimul special de activitate al Judecătoriei Cimișlia, sediul Central, în vederea prevenirii răspândirii infecției respiratorii cauzate de virusul COVID -19.
  2. Începând cu data de 16.02.2021, sediul Central al Judecătoriei Cimișlia revine la programul de muncă normal.
  3. Judecătorii și personalul auxiliar se vor prezenta la serviciu în regim normal de lucru.
  4. Planificarea și desfășurarea ședințelor reintră în competența exclusivă a judecătorilor.
  5. Activitatea sediului Central al Judecătoriei Cimișlia se va desfășura în concordanță cu prevederile actelor normative în vigoare și ale regulamentelor interne ale instanței judecătorești, respectându-se în special reglementările post stare de urgență declanșată în legătură cu răspândirea virusului COVID – 19.
  6. Dispoziția se afișează pe panoul informativ al sediului Central al Judecătoriei Cimișlia și se publică pe pagina web a instanței de judecată.
  7. Executarea prezentei dispoziții se pune în sarcina administrației instanței judecătorești.
  8. Controlul executării prezentei dispoziții revine șefului secretariatului al Judecătoriei Cimișlia și vicepreședintelui Judecătoriei Cimișlia.

 

Vicepreședinte al

Judecătoriei Cimișlia                                                                       Sofia ARAMĂ