A A A

Dispoziția nr. 7

04 Decembrie 2020 | 229

DISPOZIȚIA NR. 7

04 decembrie 2020                    or. Cimișlia

,,Cu privire la organizarea activității Judecătoriei Cimișlia pe perioada stării de urgență în sănătate publică”

Luînd în considerație Hotărîrea Comisiei Naționale în Sănătate Publică nr. 35 din 27.11.2020, în scopul prevenirii răspîndirii iminente a infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19 și în vederea asigurării sănătății și securității în muncă la nivelul angajaților Judecătoriei Cimișlia și justițiabililor, în temeiul art. art. 161 lit.q), 45 alin.1 din Legea cu privire la organizarea judecătorească nr.514 din 06.07.1995;

DISPUN:

1. Se instituie începînd cu 07 decembrie 2020 pînă pe 15 ianuarie 2021, un regim special, limitat de activitate în cadrul Judecătoriei Cimișlia (sediul central și sediul Leova), după cum urmează:

a) se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părților (ex. cererile cu valoare redusă, măsurile asiguratorii) și cauzele urgente, a căror amînare va fi în măsură a prejudicia interesele justiției, dintre care: - în materie penală/contravențională – aplicarea și/sau prelungirea măsurilor procesuale de constrîngere; autorizarea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucție și aplicarea măsurilor de siguranță; - în materie civilă/de contencios administrativ – aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie și în cauzele cu procedură specială (încuviințarea spitalizării forțate și tratament forțat, încuviințarea examenului psihiatric sau spitalizării în staționarul de psihiatrie), luare în custodie a străinilor; - cauzele urgente, a căror amînare va fi în măsură să prejudicieze interesele justiției (litigiile de muncă, litigii cu privire la încasarea pensiei de întreținere, litigiile cu implicarea minorilor și cele ajunse la finele examinării, pledoarii/ultimul cuvînt, deliberarea și pronunțarea); - cauzele a căror părți au fost înștiințate public, prin publicarea citației într-un ziar republican sau local.

b) Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul va proceda la preschimbarea din oficiu, a termenelor de judecată, prin amînarea ședințelor după data de 15.01.2021 (data pasibilă revizuirii în funcție de conjuncture și situației pandemice din țară), cu înștiințarea obligatorie a participanților despre măsurile operate.

2. Accesul tuturor persoanelor în secțiile care au de lucru cu publicul se restricționează în așa fel încît depunerea cererilor și eliberarea actelor solicitate se va efectua prin adresa de e-mail (jcm@justice.md, jlv@justice.md) și adresa poștală a sediilor corespunzătoare a instanței. În cazurile excepționale (ex. depunerea/ridicarea actelor de dispoziții executorii și irevocabile/cererilor de chemare în judecată) se va permite accesul doar a cîte o persoană, pe rînd.

3. Accesul justițiabililor în incinta sediilor instanței de judecată se va permite doar în baza citației pentru ziua respectivă.

4. Angajații instanței se vor prezenta la serviciu în regim normal de lucru (08.00 – 17.00, pauza de masă 12.00 – 13.00).

5. Se interzice accesul în sediile instanței a persoanelor cu privire la care autoritățile au dispus măsuri de carantină sau autoizolare, pînă la expirarea acestora.

6. Persoanele aflate în această situație și care sunt citate în instanță, au obligația de a informa completul de judecată despre această situație în scris, prin poșta electronica sau la telefon.

7. La intrarea în sediile instanței, toți sunt obligați să utilizeze gelul dezinfectant pentru mîini special amplasat.

8. Justițiabilii sunt rugați ca pe toată durata prezenței în sediile judecătoriei Cimișlia, să respecte măsurile de igienă și protecție recomandate de autoritățile naționale competente pentru prevenirea infecției cu COVID-19, virusul gripal sau alte infecții respiratorii transmisibile: - purtarea măștii de protecție. Masca trebuie să acopere atît gura cît și nasul. - evitarea contactului direct cu alte persoane, acoperirea nasului și a gurii în situația strănutului și/sau tusei; - evitarea prezenței neesențiale în sediile judecătoriei, examinarea posibilității de a solicita amînarea judecării cauzei sau examinarea acesteia în lipsă.

9. Se recomandă justițiabililor să staționeze în incinta instituției doar pentru timpul strict necesar pentru îndeplinirea formalităților, îndatoririlor judiciare și/sau profesionale.

10. Pentru evitarea aglomerării sălilor de judecată, completele de judecată vor dispune măsurile necesare pentru stabilirea de ore diferențiale în scopul soluționării cauzelor, orelor alocate fiecărui dosar sau unui anumit număr de dosare.

11. Completele de judecată vor examina posibilitatea adoptării oricăror alte măsuri, complementare stabilirii de ore diferentiate, menite să asigure accesul etapizat al părților în sălile de judecată, cu respectarea dispozițiilor legale privind publicitatea.

12. Președinții completelor de judecată vor lua măsuri ca în sală să fie prezenți simultan nu mai mult de 10 persoane, cu păstrarea distanței de cel puțin 1 metru între ele.

13. Sălile de judecată vor fi aerisite cel puțin 15 min. odată la 1 h 30 min.

14. Prezenta dispoziție se pune în executare începînd cu data de 07.12.2020 și va continua pînă la data de 15.01.2021, cu posibilitatea de modificare în funcție de situația epidemiologică în stat.

15. Prezenta dispoziție se publică pe pagina web a judecătoriei Cimișlia și se afișează pe panourile informative a sediilor.

16. Executarea și controlul executării prezentei dispoziții se pune în sarcina președintelui și șefului de secretariat a judecătoriei Cimișlia.

Preşedintele interimar al judecătoriei Cimişlia   Veronica Carapirea