A A A

DISPOZITIA NR. 1

16 Martie 2020 | 129

DISPOZIȚIE NR. 1

DIN 16.03.2020

Cu privire la măsurile îndreptate spre prevenirea

infecției respiratorii cauzate de virusul COVID-19

            avînd în vedere situația atestată prin Hotărîrea extraordinară de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 (nr. 6 din 10.03.2020), în baza recomandărilor adresate de Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești (nr. 01.1/215 din 11.03.2020) și cele parvenite de la Consiliul Superior al Magistraturii în data de 10.03.2020 și 11.03.2020,

           în scopul prevenirii răspîndirii iminente a infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19 și în vederea asigurării sănătății și securității în muncă la nivelul angajaților Judecătoriei Cimișlia și a justițiabililor,

           în temeiul art. 16/1, lit. q), 45 alin.1 din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995,

DISPUN:

  1. Se instituie un regim special, limitat de desfășurare a ședințelor de judecată în cadrul Judecătoriei Cimișlia (sediul cenral și Leova), după cum urmează:
  1. se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părților (ex.cererile cu valoare redusă, măsurile asiguratorii) și cauzele urgente, a căror amînare va fi în măsură a prejudicia interesele justiției, dintre care:

∙ în materie penală/contravențională – aplicarea și/sau prelungirea măsurilor procesuale de constrîngere, autorizarea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucție și aplicarea măsurilor de siguranță;

∙ în materie civilă/ de contencios administrativ – aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie și în cauzele cu procedură specială (încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat, încuviințarea examenului psihiatric sau spitalizării în staționarul de psihiatrie), luarea în custodie a străinilor.

  1. pentru toate celelalte tipuri de cazuri, judecătorul va proceda la preschimbarea, din oficiu, a termenelor de judecată, prin amînarea ședințelor după data de 23.03.2020 (data pasibilă revizuirii în funcție de situație), cu înștiințarea obligatorie a participanților despre măsurile operate (informații care pot fi consultate inclusiv pe portalul national al instanțelor de judecată – https://www.instante.instante.justice.md
  1. Accesul tuturor persoanelor în secțiile care au program de lucru cu publicul se restricționează. Depunerea cererilor de chemare în judecată poate fi făcută prin intermediul oficiilor poștale.

În cazuri excepționale se va permite accesul doar a cîte o persoană, pe rînd.

  1. Depunerea de înscrisuri la dosar urmează a fi efectuată exclusiv prin mijloace alternative, precum sunt: poșta electronica a instanței: jcm@justice.md; tel/fax: 0241 22364
  2. Accesul justițiabililor în incinta sediilor instanței de judecată se va permite doar după înregistrarea datelor de identificare a acestora și doar în bază de citație pentru ziua și ora respectivă, aspect ce urmează a fi verificat obligatoriu de către serviciul de pază.
  3. În cazul în care justițiabilii care nu au acces la niciunul din mijloacele alternative indicate mai sus, nu au ședință programată în ziua curentă, însă vin în scopul sesizării instanței de judecată la sediile acesteia, se va lua legătură cu serviciul de pază, iar acesta va sesiza administrația instanței în vederea luării unor măsuri corespunzătoare situației.
  4. Angajații instanței se vor prezenta la serviciu în regim normal de lucru (08.00 – 17.00, pauza de masă 12.00 – 13.00).
  5. Prezenta dispoziție se pune în executare începînd cu data de 16.03.2020 și va continua pînă în data de 23.03.2020, cu posibilitatea de modificare în funcție de evoluția situației epidemiologice în stat.
  6. Dispoziția se afișează la intrarea în sediile instanței și se publică pe pagina web a judecătoriei Cimișlia.

Președintele

Judecătoriei Cimișlia                                       Gheorghe Burdujan