A A A

Funcții vacante

Funcții vacante pe perioadă nedeterminată:

1. Specialist principal serviciul sistematizare, generalizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul - 1 funcţie

2. Specialist principal SEDP - 2 funcţii

3. Specialist superior SEDP - 3 funcţii

4. Arhivar-1 funcţie

5. Administrator superior reţea calculatoare - 1 funcţie

6. Şef serviciu translare - 1 funcţie

7. Specialist principal serviciu translare - 2 funcţii

8. Expeditor -1 funcţie

 

Funcții vacante pe perioadă determinată:

1. Grefier - 2 funcţii

2. Asistent judiciar - 1 funcţie

3. Şef serviciul sistematizare, generalizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul - 1 funcţie