A A A

Comunicat

01 Martie 2023 | 42

          În fiecare an, la data de 20 februarie, celebrăm ”Ziua mondială a Justiției Sociale”, inițiativă a Adunării Generale a ONU din data de 26 noiembrie 2007.

         Scopul acestei zile este de a atrage atenția factorilor responsabili asupra unor probleme precum sărăcia, șomajul și excluziunea socială. Valorile promovate în contextul acestei celebrări sunt egalitatea de șanse, solidaritatea, echitatea pentru toți membrii societății indiferent de sex, vârstă, rasă, apartenență națională, religie, opțiune politică, cultură, apartenență sindicală sau stare a sănătății.

         În acest context Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești sub egida Ministerului Justiției a organizat un concurs de creație cu genericul „Justiție pentru fiecare”, în care copiii angajaților Ministerului Justiției și a instituțiilor subordonate, precum și a Instanțelor Judecătorești au fost invitați să reliefeze prin pictură, desen sau colaj justiția prin propria percepție.

         La concurs a participat și eleva Cazacu Alina, reprezentând Judecătoria Cimișlia prin creația sa, pentru care a fost apreciată cu diplomă de gradul III.

         Felicitări!!!

         Concursul a avut ca obiectiv evaluarea cunoștințelor copiilor privind accesul echitabil la justiție în viața cotidiană și promovarea justiției corecte în rândul tinerei generații.