A A A

COMUNICAT

15 Septembrie 2023 | 96

     La data de 13 septembrie, între Judecătoria Cimișlia și Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești a fost semnat ACORD DE COLABORARE.

    Având în vedere Hotărârea CSM nr.35/3 din 25 martie 2022 privind extinderea pilotării Sistemului Informațional Judiciar e-Dosar. Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea eficientă în procesul de testare/pilotare pe mediul de producție a funcționalităților soluției informatice e-Dosar judiciar în cadrul Judecătoriei Cimișlia, întru asigurarea necesităților informatice și informaționale a actorilor implicați în procesul de înfăptuire a justiției.

    Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către părți și este valabil până la 31 decembrie 2023.