A A A

Lansarea Sistemului Informațional Automatizat (SIA) JUSTAT

31 Mai 2023 | 52

Lansarea Sistemului Informațional Automatizat (SIA) JUSTAT

La 26 mai current a avut loc evenimentul de lansare a Sistemului Informațional Automatizat (SIA) JUSTAT, organizat de Proiectul "Sprijin pentru modernizarea în continuare a managementului instanțelor judecătorești în Republica Moldova", cofinanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei,și implementat de Consiliul Europei în cadrul Parteneriatului pentru Buna Guvernare III (2023-2027).

La eveniment a participat și Vicepreședintele Judecătoriei Cimișlia, doamna Sofia ARAMĂ.

Acțiunea a avut ca obiectiv prezentarea SIA JUSTAT prin prisma importanței colectării și analizei datelor statistice pentru evaluarea rezultatelor instanțelor judecătorești și managementul judiciar. De asemenea au fost  prezentate tablourile de bord, indicatorii-cheie de performanță și funcționalitățile SIA JUSTAT și puse în discuție perspectivele utilizării și dezvoltării în continuare a acestui sistem informațional.

În cadrul discuțiilor a fost promovată intenția garantării accesului publicului larg la SIA JUSTAT. Prin aplicarea diferitor criterii de filtrare a informației și a opțiunilor de vizualizare, SIA JUSTAT va pune la dispoziția publicului atât informație generală cu privire la întregul sistem judecătoresc al Republicii Moldova, cât și informații privind instanțele judecătorești individuale.

SIA JUSTAT va contribui la sporirea transparenței sistemului judecătoresc și va facilita înțelegerea diferitor aspecte ale activității instanțelor judecătorești în societate. Sporirea încrederii societății în sistemul judecătoresc și a satisfacției utilizatorilor (cetățenilor și altor subiecți ce intră în contact cu instanțele de judecată) depind în mare măsură de transparența, calitatea informațiilor despre activitatea instanțelor judecătorești și previzibilitatea politicilor și deciziilor de management al sistemului judecătoresc, bazate pe date obiective și principii clare de asigurare a accesului efectiv la justiție, eficiență și calitate.

SIA JUSTAT este accesibil la următorul link: https://justat.instante.justice.md/ .

.